Organisation


 

Organisationsform:    sociokrati

 

Generalforsamlingen/Fællesmødet er det overordnede magt organ.

 

Fabrik:

bestyrelsen af foreningen Fabrik: 5 er valgt på generalforsamlingen + 2 repressentanter fra hver af de 4 klynger.

 

de 4 klynger :

administrations klynge
produktions klyngen
kommunikations klyngen
ressource klyngen
 
 
 
klyngerne består af flere arbejdsgrupper indenfor området
 

Cirkler under klyngerne:

 

daglig drift: 

hal cirklen, materialegården, have og grønne arealer, fælleshus, gro booking


kommunikation:

sociokrati, mu, pr og kommunikation, rundvisning, internet og hjemmeside.


administration:

ansættelse og praktikanter, økonomi, fundraising, ansøgning/nye medlemmer.


ressourcer:

vedligeholdet, energi, brand og beredskab.


Under de enkelte klynger er der grupper. grupperne har hver et kommissorium der beskriver hvilke område de skal/må bestemme over. 

hvis man gerne vil påvirke noget så finder man en gruppe og hjælper til med arbejdet.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Foreningen Jord
 
Foreningen Jord består af 3 klynger
 
Færgegården
Generalplan
administration
 
 
 
Færgegården
Vedligeholdelses cirklen, Administration for færgegården, beboer cirklen, Have cirklen
 
Generalplans cirklen
Samarbejde med kommunen, Plan cirklen, Permakultur cirklen, Spildevands cirklen
 
Administrations cirklen
Mægler cirklen,Pris og vurderings cirklen, Økonomi og regnskabs cirklen,Medlems cirklen
 
 
 
Ligesom på Fabrikken har hver cirkle et kommissorium der beskrive hvilke beføjelser cirklen har.
 
 
 
 Grobund Ebeltoft

Kaarsbergsvej 2

8400 Ebeltoft, Dk

Find ruteplan

Profil

Visionen for Grobund er at skabe et rummeligt og åbent produktions- leve- og kulturfællesskab, der drager omsorg for Jorden, for menneskene og som arbejder for en ligelig global fordeling af klodens begrænsede ressourcer.

Visionen er at skabe et bæredygtigt kraftcenter hvor vi i praksis forsøger at løse de udfordringer som en opfyldelse af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og Paris Aftalen giver.

Kontakt

Vil du i kontakt med Grobund. Grobund er en stor sammenslutning af mennesker og er ikke en topstyret, toptunet organisation. Derfor kan det være svært at få fat på den rigtige person. Skriv til kontakt@grobund-djurs.dk så prøver vi at finde den rigtige.

medlemsformular:

Er du allerede medlem af Grobund og har spørgsmål, så brug denne formular.

Tilmeld/afmeld Nyhedsbrev