Grobunds historie


 

Det første kapitel i fortællingen om Grobund. 

Ideen opstod i 2008 hvor Henrik Moeslund var på byggekursus hos Steen Møller på Friland. Efterfølgende kontaktede Henrik Kommunen og daværende borgmester Kirstine Bille. Projektet blev i starten kaldet Kællingehøje, efter gravhøjene i området. Kommunen var på det tidspunkt ikke interesseret. Et par år eftet kontaktede Henrik, Steen Møller for at se om ideen kunne komme videre. 

Steen tyggede på det og blev fanget af ideen, da Tata blev sat til salg for 20 mill i 2015,  Steen kørte ud og kikkede på den og tænkte med det samme ”Hold kæft sikke muligheder”. For ca. 2 år siden faldt prisen yderligere til 16 mill. Det var på det tidspunkt at Steen og Henrik Moeslund tog den første runde med ejendomsmægleren og bød 5 mill. (Ca. i efteråret 2015 ?)

Steen fik samlet et hold der kunne lave det lange hårde arbejde med at realisere ideen og sparke døre ind. 

Jens Randrup lavede i løbet af 2015-2017 et stort arbejde, som medlem af styregruppen og den første formand. 

Steen fortalte om ideen til flere forskellige mennesker i forskellige sammenhæng for finde ud af om der var grobund for den. Det var der og d.13 marts i foråret 2015 fortalte Steen om Grobund på et Netværksmøde for alternative 

og fællesskaber på landet  i kollektivet ”land. Skab”.

Ideen om Grobund blev delt blandt andet på hjemmesiden grobund.org med en video hvor Steen fortæller om projektet og begejstrede flere og flere, med tiden voksede den sig så stærk at den fik sin egen hjemmeside 

D. 21 September stiftede Steen Møller, Henrik Moeslund og Jens Randrup, foreningen Grobund. Foreningen fik oprettet en bankkonto i Merkur bank så man nu kunne betale kontingent og hermed melde sig ind i foreningen.

D.5-11. blev der holdt endnu et info møde på fabrikken.

D.11-12 Et info møde i Dome of visions på havnen i Aarhus.

D.22-23 januar 2017 var der et weekendmøde i Ebeltoft hvor vi startede med frokost i Cafe Moeslund, der var tæt fyldt op med omkring 75 mennesker. 

Den 11. februar holdt vi møde i Rosenteatret i Aarhus. 

Det var et kapløb med tiden at forsøge at få folk og penge nok, skrive beskrivelsen af grobunds retningslinjer (i fællesskab på google drev!), som grundlag for at forhandle med kommunen, lave ansøgningsskemaer, sende mails ud, snakke længe med folk i tlf, holde flere møder - som alle blev foreviget af Henrik Bundgård-  for ikke at snakke om debatter på fb omkring mobilmasten - som vi ikke lige havde lagt mærke til, før der var nogle der ville vælte dem! 

Sidst i marts måned hørte vi så rygter om at der var en anden køber til Fabrikken, hvilket selvfølgelig gjorde os noget urolige. Omkring d.1 april lød rygtet at fabrikken var så godt som solgt og d. 19-4 fik vi bekræftet rygtet om at fabrikken var solgt. D. 5-5 blev Steen ringet op af Jørgen Tækker og overraskede alle i Grobund med at han havde købt fabrikken for at hjælpe Grobund

Hele processen med at få alle trådene samlet også i i et tidsmæssigt perspektiv har været og er stadig vanskelig og krævende. Processerne med kommunen om jord og lokalplan, med Tata og nu Tækker om fabrikken og med Sund og Bælt om havnen er alt sammen noget der går frustrerende langsomt når man helst ville have været i gang for længe siden. 

Og der er mange måder at gå i gang på: Esben flyttede jo bare til Ebeltoft og fortsætter med at netværke med lokale fiskeri organisationer og alle andre der gerne vil noget bæredygtigt med havet. 

Andre bygger prototypen på off-gridhuset med Steen på Brænderup højskole. 

Landbrugsgruppen arbejder på at få fat i noget jord så vi kan få grøntsager næste år.

Tore forbedrede hjemmesiden til ukendelighed.

Samtidig med dette arbejde har vi udfordringen med at samles og forenes som mennesker om denne fælles opgave. Dette er også en stor og vanskelig opgave har vi erfaret. Mennesker der tiltrækkes af Grobund er meget forskellige og forskellighed er på alle måder vigtig for grobund.  Fremtidens Organisation. Steen kommer med en bog. Frederich Laloux. Bogen beskriver tilfældigvis hvad vi var i gang med og det vi ønskede at nå frem til. Nu havde vi en referenceramme der kunne formidles og deles det var og er en stor lettelse, ”tænk mindre på hvad fællesskabet kan gøre for dig, og mere på hvad du kan gøre for fællesskabet”

Målsætningen om gældfrihed er forbundet med opsparing, nøjsomhed og dermed et mindre forbrug. Dette opfattes af nogle som en trussel mod samfundet idet de ser forbrug og helst øget forbrug som den eneste mulighed for vækst og dermed som løsningen på samfundets problemer. I Grobund mener vi det er helt omvendt, nemlig at uansvarlig produktion, forbrug og overforbrug forårsager problemerne. Vi mener at produktion, forbrug og vækst må udvikles efter principper der sikre klodens klima, atmosfære, havmiljø, landmiljø og bevare og fremmer arts diversitet. Kun på denne måde kan vi sikre gode livsbetingelser for vores efterkommere. 

I 2019 tog flere Grobønder på sociokrati kursus. Dette passe godt til Grobund, det var nemt at bygge ovenpå Laloux og få noget godt ud af det. 

I dag bliver sociokratiet brugt i alle cirkler, klynger og bestyrelser/Råd. Grobund Ebeltoft

Kaarsbergsvej 2

8400 Ebeltoft, Dk

Find ruteplan

Profil

Visionen for Grobund er at skabe et rummeligt og åbent produktions- leve- og kulturfællesskab, der drager omsorg for Jorden, for menneskene og som arbejder for en ligelig global fordeling af klodens begrænsede ressourcer.

Visionen er at skabe et bæredygtigt kraftcenter hvor vi i praksis forsøger at løse de udfordringer som en opfyldelse af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og Paris Aftalen giver.

Kontakt

Vil du i kontakt med Grobund. Grobund er en stor sammenslutning af mennesker og er ikke en topstyret, toptunet organisation. Derfor kan det være svært at få fat på den rigtige person. Skriv til kontakt@grobund-djurs.dk så prøver vi at finde den rigtige.

medlemsformular:

Er du allerede medlem af Grobund og har spørgsmål, så brug denne formular.

Tilmeld/afmeld Nyhedsbrev